Už Sūduvos krašto naujas galimybes!

Galimybė užsidirbti ir gyventi draugiškoje gamtai aplinkoje.

Kursiu patrauklią mokestinę sistemą verslui, kuri užtikrins naujas darbo vietas Sūduvos kraštui bei didesnes pensijas senjorams. Sieksiu, kad naujos darbo vietos būtų kuriamos versluose, kurie yra draugiški aplinkai.

Galimybė oriai gyventi ir gauti pažangų gydymą

Jau ne vienerius metus Lietuvoje skurdas ir pajamų nelygybė yra opiausios Lietuvos problemos. Pandemijos sukeltos pasekmės tik dar labiau jas išryškino. Reikia dalinti ne vienkartines „dovanas“, o kurti ir įgyvendinti teisės aktus, kurie garantuotų ekonomikos stabilumą ir garantuotų paslaugų prieinamumą visiems gyventojams, ypač kreipiant dėmesį į regionus, kurie yra nutolę nuo didžiųjų miestų. Stiprinant teisinę bazę socialiniam verslui spręsiu socialiai pažeidžiamų asmenų problemas. Taip pat sieksiu, kad aukščiausios kokybės medicininės paslaugos būtų suteiktos laiku ir artimiausioje vietoje.

Galimybė gauti kokybišką išsilavinimą.

Bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenėmis tobulinsiu švietimo sistemą, nes tai laisvos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo pagrindas.

Galimybė kurti patrauklų Sūduvos regioną

Sieksiu gerinti Sūduvos krašto infrastruktūrą. Žmonės turi teisę jaustis saugiai, auginti šeimas ir turiningai leisti laisvalaikį. Sūduvos kraštas turi tapti patrauklus regionas turizmui.

Galimybė stiprinti pilietinę visuomenę

Tobulinsiu teisės aktus, kurie skatintų savanorystę, stiprintų NVO veiklą, nes tik su stipria pilietine visuomene galime kurti galimybių šalį.

Ekonomikos stabilumas, stiprūs savarankiški regionai, aktyvi pilietinė visuomenė ir dėmesys socialiai pažeidžiamiems asmenims –
šalies gerovės garantas.

Kviečiu kartu kurti galimybių Lietuvą!