Darbotvarkė

Spalis

7 d. Paskutinis virtualus susitikimas zoom platformoje su rinkėjais

6 d. Vizitas Šakiuose

5 d. Dalyvavimas LR Bendrojo plano baigiamojo susirinkimo-konferencijoje Vilniuje.

4 d. Dalyvavimas Paluobių Šv. Angelų Sargų atlaiduose, Sintautų rudens fiestoje ir Antanavo senjorų renginyje, skirtame paminėti Pagyvenusių žmonių dieną. 

3 d. Dalyvavimas Lekėčiuose renginyje „Skambantis skveras“

2 d. Vizitas Šakiuose, dalyvavimas Pagyvenusių dienos paminėjime Kazlų Rūdoje ir  Bagotosios renginyje „Pagaminta Bagotojoje“

1 d.  Projekto “Višakio Rūdos ir Slavikų parapijų bažnyčių apsaugos techninių priemonių įrengimo dokumentacijos parengimas“ pateikimas Kultūros paveldo departamentui, dalyvavimas ERASMUS+ projekto dalyvių ( Ispanijos, Airijos, Danijos ir Lietuvos) virtualioje konferencijoje bei Pagyvenusių žmonių dienos paminėjime Ąžuolų Būdoje

Rugsėjis

 • 30 d. Projekto „Vietos bendruomenių kultūrinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kultūros paveldo objektų įveiklinimas Sūduvos regione“ koncepcijos pateikimas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų fondui.
 • 29 d. Susitikimas su Čekausko etnografinio muziejaus vadovu aptariant bendrą projektą
 • 28 d. Debatai Televizijoje
 • 27 d. Klasikinės muzikos koncertas jūrės miestelio bažnyčioje pagal VŠį Tvari idėja projektą ( koncertas neįvyko dėl atlikėjų saviizoliacijos) 
 • 26 d. Dalyvavimas Girėnuose etnografiniame renginyje
 • 25 d. Rinkimų debatai kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais 
 • 24 d. Dalyvavimas Mykolo riomerio universitete respublikinio bendruomenių konkurso apdovanojimus  nominacijose, diskusijoje „Bendruomeniškumo nuostatos 2020 metų Seimo rinkimų politinių partijų programose“ 
 • 23 d. pirmasis virtualus susitikimas online
 • 22 d. Susitikimas Subačiškėse 
 • 21 d.  Rinkimų debatai Šakiuose
 • 19 d. 9 val.  Dalyvavimas Šakiuose mugėje, 17 val.  Verkių rūmuose susitikimas su Vilniaus miesto bendruomenėmis, pranešimas „Vietos bendruomeninės organziacija- viešųjų paslaugų teikėja: ar misija įmanoma?“ 
 • 18 d. Dalyvavimas Svetošinos dvaro renginyje ir Griškabūdyje Jablonskynėje šokių šventėje
 • 17 d. Rinkimų debatai Kazlų Rūdoje 
 • 16 d.  Debatai Radijo studijoje ir LRT televizijoje 

Rugsėjis

 • 15 d. Video klipo filmavimas
 • 13 d. Dalyvavimas Ilguvos ir Paežerėlio bažnyčiose šv. Mišiose
 • 12 d. Dalyvavimas Šešupės regatos plaukime baidarėmis, Panoviuose sporto šventėje ir Kazlų Rūdos miesto šventėje
 • 11 d. Dalyvavimas Dukrų ir mamų kvarteto koncerte Šakių kultūros centre
 • 9 d. Susitikimai Kazlų Rūdoje
 • 8 d. Susitikimai Šakiuose
 • 7 d. Vilniuje dalyvavimas Lietuvos NVO koalicijos posėdyje.
 • 6 d. Dalyvavimas Ąžuolų Būdos atlaiduose, klasikinės muzikos koncertas pagal projektą „Naujų kultūros paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“, Kukarskės sodybos lankymas (akcija“ Atviros dienos kaime“)
 • 5 d. Dalyvavimas Ritiniuose sūrų edukacijoje, Mockynės sodybos lankymas ( Akcija „Atviros dienos kaime“) kultūrinėss maudynės Ežerėlyje 
 • 4 d. Dalyvavimas virtualioje konferencijoje Kurk Lietuvai rezultatų pristatymas, susitikimas su Paliekio dvaro savininkais ir Lekėčių bendruomenės aktyvu. 
 • 3 d. Susitikimas su Vilniaus miesto Balsių bendruomenės nariais, dalyvavimas popietėje „Poezijos rudenėlis“ Kurynės parke, Šakių raj Slalvikų seniūnijoje.
 • 2 d. Susitikimas su Elektrėnų meru Kęstučiu Vaitukaičiu, Vilniaus Balsių bendruomenės nariais bei susitikimai VRM ir KM
 • 1 d. Susitikimas su Kazlų Rūdos bibliotekos direktore dėl spalio mėn. parodos „Ypatingas grožis“  bei Ežerėlio kultūros centro direktore aptariant bendrą kultūros verslumo projektą Norvegijos fondui

Rugpūtis

 • 30 d. Višakio Rūdos šv. Baltramiejaus atlaiduose vyks VšĮ Tvari idėja projekto startas- klasikinės muzikos koncertas;
 • 28 d. Su jaunimu diskusija Antanavo parke „Ar madinga būti savanoriu?“ Vakaras- piknikas su bardų muzika;
 • 26 d. Vizitas Šakių rajone
 • 25 d. Dalyvavimas online viešojoje konsultacijoje „Kultūros paslaugų prieinamumo regionuose didinimo iššūkiai ir galimybės“, pasitarimas dėl 2021 metų renginių ciklo švenčiant Antanavo 260-metį ir Antanavo koplyčios10- metį;
 • 23 d. Dalyvavimas Laisvės kelio akcijoje Minsko plente;
 • 22 d. Dalyvavimas Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje Karklėje;
 • 20-21  d. Susitikimai Šakių savivaldybėj;
 • 19 d. Susitikimas su Kazlų Rūdos sveikatos biuro nariais, Marijampolės regiono kultūros tarybos posėdis Antanave;
 • 18 d.  Plaukimas baidarėmis, reklaminio video filmavimas ir diskusija Kudirkos Naumiestyje „Aktyvi pilietinė visuomenė: ar misija įmanoma“;
 • 17 d. Dalyvavimas Ežerėlio kultūros centro renginyje „Gervių sezono palydėjimas“- 5 km pasivaikščiojimas maršrutu Ežerėlis- durpyno aukštapelkė-Ežerėlis;
 • 16 d. Dalyvavimas Paluobių Žolinės atlaiduose bei Antanavo senjorų Žolinių šventėje;

Rugpjūtis

 • 15 d. Gelgaudiškyje knygnešių žygis 10 km, dalyvavimas Žolinių atlaiduose;
 • 14 d. vedžiau kompiuterių kursus senjorams, pasitarimas su jaunimu dėl 28 d. renginio Antanavo parke;
 • 13 d. Viešnagė Šakiuose ir susitikimas su Šakių rinkiminių apylinkių liberalų sąjūdžio deleguotais komisijų nariais;
 • 11 d. Susitkimas su Višakio Rūdos klebonu, online konsultacija dėl smulkaus verslo mokesčių;
 • 10 d. Viešnagė Kudirkos Naumiestyje;
 • 9 d. dalyvavau šv. Mišios Sintautų bažnyčioje;
 • 8 d.  Lekėčiuose dalyvavau šv. Mišiomis ir Mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginyje „Atrask Lekėčius“, skirtam Čekauskų muziejaus 10 – mečiui. Dalyvavau Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių sąjungos sąskrydyje, Kidulių dvaro šventėje iš Grybų šventėje Jankuose;
 •  7 d. Vedžiau kompiuterių kursus senjorams Antanave. Dalyvavau 21-ajame gitaristų festivalyje Bičnamio kaimo turizmo sodyboje, kurį organizavo Šakių gitaristų klubas;
 • 6 d.  Zanavykų muziejus  ir dalyvavimas neįgaliųjų šventėje Zyplių dvare. Su Šakių rajono Liepalotų ir Telšių rajono Luokės bendruomenių vadovėmis aptartas bendradarbiavimas rengiant projektus, skirtus senjorų užimtumui bei socialinių paslaugų plėtra bendruomenėse. Telšiuose diskusija „Perspektyva regionams- galimybė-tvariam Lietuvos augimui“;
 • 4 d. Vizitas Šakiuose;
 • 3 . Lietuvos kultūros taryba paskelbė, kad VšĮ Tvari idėja projektas „Naujų kultūros paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“ gavo finansavimą pagal programą „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“;
 • 2. Bagotosios Parcinkulės atlaidai ir kermošius, Bagotosios kermošiaus šventės metu buvo pasirašyta pirmoji bendradarbiavimo sutartis tarp VšĮ Tvari idėja ir Lenkijos KOLD vietos veiklos grupe;;
 • 1 d. Šakių kaimo bendruomenių sąskrydis Zyplių dvare, Antanavo koplyčioje Sūduvos VVG tarptautinio projekto dalyvių iš Lenkijos priėmimas 

Liepa

 • 31 d. dalyvavau Briedžių bendruomenės šventėje
 • 30 d. dalyvavau IX forume LIETUVA 2030:SPRENDINIAI DARNIAI LIETUVOS ATEIČIAI
 • 29 d. dalyvavau Vilniuje Valstybinė mokesčių inspekcijos, Finansų ministerijos ir programos „Kurk Lietuvai“ smulkaus verslo atstovų diskusijoje;
 • 28 d. Panovių apylinkių lankymas, dalyvavimas poezijos šventėje bei dalyvavimas Antanavo bendruomenes valdybos išplėtinaime posėdyje;
 • 26 d. dalyvavau Griškabūdžio šv. Onos atlaiduose bei styginių kvarteto BASS ARCO koncerte;
 • 25 d. dalyvavimas Kriūkųir Plutiškių šventėse;
 • 24 d. drauge su Ežerėlio senelių namų direktore aptarėme bendrą projektą, kurios tikslas skatinti jaunimo savanorystę teikiant senjorams sociokultūrines paslaugas; dalyvavimas senjorų šventėje Kazlų Rūdoje bei naktinio krepšinio turnyre Šakiuose;
 • 23 d. drauge su Panovių bendruomenė lankėmės Šilutėje ir Ventėje;
 • 19 d. dalyvavimas Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišiose bei romansų muzikos popietėje;
 • 18 d. Šachmatų simultanas su didmeistre Viktorija Čmilyte Nielsen, Suvalkijo regiono liberalų susitikimas, dalyvavimas Mėlynių festivalyje Lekėčiuose;
 • 17 d. Dalyvavimas regioninės politikos forume online, ES programos „Europa piliečiams“ pristatyme.
 • 16 d. Antanavo bendruomenės išvyka į Kauno muzikinio teatro balkono koncertą;
 • 14 d. bandomasis dviračių tako važiavimas maršrutu Kazlų Rūda- Višakio Rūda;
 • 11 d. Antanavo bendruomenės išvyka į Sudargą, Kidulius bei Veliuoną;
 • 10 d. vizitas Šakiuose, susitikimas su NVO atstovais, interviu laikraščiui „Suvalkietis“;
 • 6 d. Tradicinis tautiškos giesmės giedojimas Lietuvos prezidento Kazio Griniaus tėviškėje Mondžgirėje;
 • 5 d. Antanave po šv. Mišių agapė su Pilviškių parapijos klebonu Gediminu Bulevičium bei pažintinis dviračių žygis „Nuo Antanavo iki Parausių koplytėlės“;
 • 4 d. dalyvavau Jablonskynėje romansų popietėje;
 • 3 d. Susitikimas su LR Seimo nare Irena Hasse bei Kidulių krašto savanoriu Roniumi Karopčiku, kuris Šiaudinės kaime ant Nemuno kranto įkūrė „Prisiminimų parką“;
 • 2 d. 19 val. Liberalų savanorių padėkos vakaras
 • 2 d.  13 val. Susitikimas Kupiškio savivaldybėje dėl paslaugų senjorams;
 • 1 d. 17 val.30 min. Anglų kalbos kursais

Birželis

 • 4 d. Dalyvavimas  LR Bendrojo plano konkretizuotų sprendnių darbinėje diskusijoje. Kultūros darbo grupėje buvo išsakyta mano nuomonė dėl vietos bendruomenių vaidmens.
 • 5 d. Dalyvavimas Kardokų Gamtos mokyklos atvirų durų dienoje
 • 6 d. Dalyvavimas tarptautinio Erasmus projekto akcijoje „Dviratį minu“ 
 •  7 d. Dalyvavau šv. Mišiose Višakio Rūdos bažnyčioje, kur paskutines šv Mišias šioje parapijoje aukojo ilgametis klebonas Vidmantas Striokas. 
 • 11 d. LR Seime su Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininke Viktorija Čmilyte- Nielsen aptarta NVO teisinės bazės situacija. 
 • 12 d. Dalyvavau Panovių bendruomenės visuotiniame susirinkime
 • 14 d. Dalyvavau Šv. Mišiose Ąžuolų Būdos šv. Antano Padūviečio banyčioje bei tylos visuotinėje tylos minutėje pagerbiant tremtinius
 •  16 d. Dalyvavau online diskusijoje “ Draudimų ir ribojimų įtaka psichologinei sveikatai“;
 • 19 d. Susitikimas su Zarasų kandidatu Arvydu Veikšra
 • 20 d. Lankiausi Sudarge, žaidėme draugišką tinklinio turnyrą Viešvilėje;
 • 21 d. Vyko paruošiamieji darbai rengiant dviračių taką maršrutu Kazlų Rūda- Višakio Rūda;
 • 23 d. Dalyvavimas Joninių šventėje Kazlų Rūdoje;
 • 24 d. Dalyvavau Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje Šv. Jono Krikštytojo atlaiduose bei miestelio šventėje, kurios metu po remonto buvo pašventina laisvalaikio salė;
 • 25 d. Šakių miesto amatų ir skonio mugė, Antanavo koplyčioje lankėsi Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos moksleiviai. Vakare dalyvavau Kauno muzikinio teatro klasikinės muzikos koncerte. 
 • 26 d. Susitikimas su Šakių meru Edgaru Pilypaičiu, aplankyta Šakių miesto NVO, dirbančios socialinėje srityje;
 • 27 d. Dalyvavau dviračių žygyje maršrutu Kazlų Rūda- Višakio Rūda
 • 30 d. Vilniuje dalyvavau Socialinio verslo įstatymo diskusija, vakare susitikimas su Šeškinės bendruomenės nariais
 •